دسته بندی بخش (دپارتمان): اختصاصی

روان درمانی

روان درمانی درمان اختلالات روانی، احساسی، شخصیتی و…

روانپزشکی

یکی از تخصص های پزشکی است،این رشته تخصصی…