کارگاه های آموزشی مرکز گفتگو

کارگاه بهبود روابط زوجین

 • مهارت های کلامی

 • روابط زناشویی

 • جستجوی معنا در زندگی

کارگاه های مشاوره تحصیلی

 • کارگاه آشنایی با رشته های دانشگاهی

 

 • کارگاه جمع بندی کنکور

 

 • کارگاه برنامه ریزی درسی

 

 • کارگاه مهارت تست زنی

 

 • کارگاه کنترل استرس

 

 

کارگاه آموزش پیش از ازدواج

 • آشنایی با تست های پیش از ازدواج

 

 • اشتباهات فرآیند آشنایی

 

 • پیش بینی کننده های ازدواج موفق

 

 • آشنایی با نیازها و میزان مطابقت آنها

 

 • سبک های دلبستگی من و طرف مقابل

 

 • باورهای افراد در خصوص زندگی مشترک

 

کارگاه فرزندپروری

 • آشنایی با اختلالات یادگیری( اختلال در خواندن و نوشتن وریاضی)

 • اختلالات اضطرابی

 • اعتماد بنفس

 • دلبستگی ایمن

 

سلسله جلسات خود شناسی

 • جبر تکرار

 • گیرهای هیجانی

 • سوگیری عاطفی

 • تحریف واقعیت

 • عقده های ایجابی و سلبی

 

گروه درمانی

 • اضطراب

 • وسواس

 • افسردگی

 • سوگ